การให้บริการของ PRA711.COM มีเงื่อนไขที่ทุกท่านควรรับทราบดังนี้

เงื่อนไข การซื้อ

ผู้ซื้อสามารถเลือกเช่าซื้อรายการขายต่างๆ ผ่านเว็ป PRA711 ได้ทั้งจาก รายการขายทั้งหมด รายการประมูล และร้านสมาชิก

 • ก่อนทำการสั่งซื้อควรพิจารณาข้อกำหนดในการให้บริการของทาง PRA711 และข้อกำหนดเสิรมในหน้าร้านค้าของผู้ขาย ให้ดีก่อนซื้อเสมอ
 • กรณี ร้านค้าสมาชิกเขียนข้อกำหนดในการให้บริการในหน้าร้านค้า ขัดกับข้อกำหนดกลางของ PRA711 ขอให้ยึดข้อกำหนดกลางของ PRA711 เป็นหลัก
 • หลังทำการซื้อได้รับของ ผู้สามารถใช้สิทธิ์การรับประกันความพอใจ โดยแจ้งกับผู้ขายได้โดยตรง
 • แนะนำผู้ซื้อควรทำรายการผ่านระบบ PRA711 โดยเลิอกรายการขายที่สนใจใส่ตะกร้า และทำการยืนยันสั่งซื้อ เช็คเอาท์ จนจบกระบวนการ เพื่อใช้เป็นหลักฐานการซื้อ
 • การสมัครเป็นสมาชิกก่อนทำการซื้อ มีขั้นตอนตามลิงค์นี้ >>วิธีการสมัคร<<

เงื่อนไข การขาย

 • สิทธิ์การลงขาย ต้องผ่านขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิกร้านค้ากับทาง PRA711 ก่อนโดยมีขั้นตอนตามลิงค์นี้ >>วิธีการสมัคร<<
 • หลังจากสมัครสมาชิกเสร้จสมบูรณ์สามารถลงขายได้ที่ เมนู [แดชบอร์ดผู้ขาย] -> [รายการขาย]
 • ผู้ขายควรนำเสนอ รูปประกอบ เนื้อหา อันเป็นจริง เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของผู้ซื้อ ไม่ควรลงข้อมูลอันเป็นเท็จ เพราะจะเกิดผลเสียกับตัวสมาชิกขายเอง
 • การลงขายทุกรายการ PRA711 ได้ให้สิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุงข้อมูล ตัวเลข ในรายการขายได้ รวมถึงสิทธิ์ในการลบรายการเมื่อเสร็จสิ้นการขาย เพื่อความสะดวกของสมาชิกขาย และสิทธิ์ในการเติมของเข้าร้านค้า ตามจำนวนแพ็คเก็จที่เลือกใช้

เงื่อนไข การประมูล

 • ใช้สิทธิ์การลงขายเช่นกัน โดยมีขั้นตอนตามลิงค์นี้ >>วิธีการสมัคร<<
 • หลังจากสมัครสมาชิกเสร้จสมบูรณ์สามารถลงขายได้ที่ เมนู [แดชบอร์ดผู้ขาย] -> [ประมูล]
 • ผู้ขายควรนำเสนอ รูปประกอบ เนื้อหา อันเป็นจริง เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของผู้ซื้อ ไม่ควรลงข้อมูลอันเป็นเท็จ เพราะจะเกิดผลเสียกับตัวสมาขิกขายเอง
 • การลงขายทุกรายการ PRA711 ได้ให้สิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุงข้อมูล ตัวเลข ในรายการขายได้ รวมถึงสิทธิ์ในการลบรายการเมื่อเสร็จสิ้นการขาย เพื่อความสะดวกของสมาชิกขาย และสิทธิ์ในการเติมของเข้าร้านค้า ตามจำนวนแพ็คเก็จที่เลือกใช้
 • การลงประมูล ไม่จำกัดช่วงเวลาการประมูล

เงื่อนไข การจัดส่ง

 • การจัดส่งเป็นเรื่องสำคัญ ก่อนการจัดส่ง ควรแจ้งให้ผู้รับทราบก่อนทุกครั้ง และเพื่อให้สามารถติดตามสถานะของการส่งของได้ แนะนำควรจะเลือกใช้ผู้ให้บริการขนส่งที่น่าเชื่อถือ และอย่างน้อยควรลงแบบลงทะเบียน
 • ทั้งนี้ทาง PRA711 ไม่ได้มีส่วนของการให้บริการขนส่งใดๆ
 • ผู้ให้บริการขนส่งที่แนะนำ เช่น ไปรษณีไทย, Kerry Express, Line Man

เงื่อนไข การรับประกันความพอใจ

 • ทางเว็ปไซด์ขอกำหนดมาตราฐานกลางการรับประกันความพอใจ ที่ 7 วัน นับจากวันที่ผู้ซื้อได้รับของ
 • สามารถแจ้งขอคืนของได้โดยตรงกับผู้ขาย เงื่อนไขเพิ่มเติมต่างๆ อาจเกิดขึ้นระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายโดยตรง  ขั้นตอนการคืนเงินตามตกลงกับผู้ขาย
 • รายการของที่ขอคืน ต้องอยู่ในสภาพที่ผู้ขายเห็นสมควร ยอมรับได้เมื่อเทียบกับสภาพก่อนส่งมอบ ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขผู้ซื้อผู้ขายสามารถตกลงกันได้โดยตรง

เงื่อนไข บทลงโทษ กรณีผิดเงื่อนไข

 • ถ้าพบว่าผู้ขายมีการขายพระเก๊ พระปลอม ทั้งที่เจตนาและไม่เจตนา ผู้ซื้อสามารถขอคืนของและเงินตลอดเวลา แต่ทั้งนี้ผู้ซื้อจะต้องแสดงหลักฐานที่น่าเชื่อถือพอที่จะเรียกคืนของได้ ทั้งนี้ทางเว็ปไซด์จะไม่มีส่วนเกี่ยวของกับกระบวนการตรวจสอบดังกล่าว
 • ถ้าพบว่าผู้ซื้อมีเจตนา ปันป่วน ช่วนเชื่อ โกงการซื้อกับผู้ขาย ทาง PRA711 อาจระงับสิทธิ์สมาชิก จนกว่าจะพิสูจน์หาข้อเท็จจริงประกอบความบริสุทธิ์ใจ เราจึงจะคืนสิทธิ์สมาชิกให้
 • ถ้าพบว่าสมาชิกกระทำผิดจริง ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ อันก่อนให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวมของเว็ปไซด์ เช่น ปลอมแปลงเอกสารการสมัครและยืนยันตน การหลอกขายพระปลอม พระเก๊ การเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ เป็นต้น จะถูกลงโทษ โดยการระงับการใช้ได้ชั่วคราว จนกว่าจะมีหลักฐานยืนยันความบริสุทธิ์กับทาง PRA711 จึงจะเปิดให้ใช้งานได้ตามปกติ

ข้อกำหนดในการให้บริการนี้เป็นเงื่อนไขทั่วไป เพื่อให้เข้าใจแนวทางการให้บริการ PRA711.COM ไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข และไม่มีความรับผิดในความสูญเสีย หรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใดๆ เป็นช่องทางออนไลน์สำหรับนักสะสมพบเจอกันเพื่อเสนอ ซื้อ-ขาย เท่านั้น