฿500

แพ็กเกจครึ่งปี

– สิทธิการลงขาย 500 รายการ ภายใน 6 เดือน
– ลงรูปได้ 6 รูปต่อรายการ 1 ครั้ง
– สิทธิการเปิดหน้าร้านตัวเอง
– สามารถลงขายหน้าร้าน หรือ ลงประมูลได้
– เพิ่มช่องทาง social
– ถามตอบลูกค้าโดยตรง
– อื่นๆ อีกมากมาย

500 รายการ
ใน
183 วัน
฿1,000

แพ็กเกจรายปี

– สิทธิการลงขาย 1,000 รายการ ภายใน 1 ปี
– ลงรูปได้ 6 รูปต่อรายการ 1 ครั้ง
– สิทธิการเปิดหน้าร้านตัวเอง
– สามารถลงขายหน้าร้าน หรือ ลงประมูลได้
– เพิ่มช่องทาง social
– ถามตอบลูกค้าโดยตรง
– อื่นๆ อีกมากมาย

1000 รายการ
ใน
365 วัน