เหรียญหล่อพระคันธาราฐ พิมพ์กลีบจำปา วัดพระปฐมเจดีย์ ปี 2476 องค์2

เหรียญหล่อพระคันธาราฐ พิมพ์กลีบจำปา วัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม ปี 2472
*ถ่ายผ่านซองพลาสติกมีแสงสะท้อนหน่อยนะครับ

*ติดต่อชำระเงินผู้ขายโดยตรง
*ทุกรายการรับประกันความพอใจ 7 วัน ดูรายละเอียด
แจ้งโอนเงิน [PRA711 Shop]