พระพิมพ์พระพุทธทรงหงส์ เนื้อผงน้ำมัน หลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง นนทบุรี ปี2484

พระยุคแรกๆของท่านสร้างราวปี 2484
คือประมาณสมัยสงครามโลกครั้งที่2
หลวงพ่อแฉ่ง เป็นพระที่ไฝ่หาความรู้
ท่านได้เดินทางไปศึกษากับเกจิอาจารย์เก่งๆหลายท่าน
โดยเฉพาะท่านเป็นศิษย์เอกคนหนึ่งของพระสังฆราชแพแห่งวัสุทัศน์
โดยท่านมักจะได้รับนิมนต์ปลุกเสกในพิธีใหญ่ๆเป็นประจำเสมอ

*ติดต่อชำระเงินผู้ขายโดยตรง
*ทุกรายการรับประกันความพอใจ 7 วัน ดูรายละเอียด
แจ้งโอนเงิน [PRA711 Shop]