พระสมเด็จปิลันทน์ปรกโพธิ์เรียง

เป็นพระที่หม่อมเจ้าพระสมเด็จพระพุฒาจารย์ (ทัด เสนีย์วงศ์) สร้างในสมัยที่ยังดำรงสมณศักดิ์ หม่อมเจ้าพระพุทธบาทปิลันทน์ วัดระฆังฯ  ท่านทรงเป็นศิษย์เอกของท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ พระที่ท่านสร้างนั้นเป็นพระเนื้อผงผสมผงวิเศษของเจ้าประคุณสมเด็จฯ และผสมผงใบลานเผาไฟ ส่วนใหญ่เนื้อหาออกสีเทา มีบ้างที่เป็นเนื้อสีขาวแต่พบน้อยมาก  พระส่วนใหญ่ถูกบรรจุไว้ในองค์พระเจดีย์ ที่ตั้งอยู่ทางฝั่งทิศตะวันตกเฉียงใต้ของพระอุโบสถ  มีบ้างส่วนน้อยที่ท่านได้แจกจ่ายแก่ญาติโยมไป สำหรับพระที่บรรจุกรุจะพบมีคราบไขปรากฏให้เห็นโดยทั่วไป (มากบ้างหรือน้อยบ้าง)

*ติดต่อชำระเงินผู้ขายโดยตรง
*ทุกรายการรับประกันความพอใจ 7 วัน ดูรายละเอียด
แจ้งโอนเงิน [PRA711 Shop]