พระนารายณ์ทรงปืน วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี

พระนารายณ์ทรงปืน ที่มีพระนาคปรกประทับนั่งอยู่ตรงกลางเป็นองค์พระประธานและรูปสี่กร เป็นรูปของพระอวโลกิเตศวร

หมวดหมู่:

*ติดต่อชำระเงินผู้ขายโดยตรง
*ทุกรายการรับประกันความพอใจ 7 วัน ดูรายละเอียด
แจ้งโอนเงิน [PRA711 Shop]