พระนาคปรกใบมะขาม เจ้าคุณสุนทรสมาจาร (พรหม) วัดกัลยาณมิตร

พระนาคปรกใบมะขาม เจ้าคุณสุนทรสมาจาร (พรหม) วัดกัลยาณมิตร พร้อมใบรับรองพระแท้

พระปรกใบมะขาม เจ้าคุณสุนทรสมาจาร (พรหม) วัดกัลยาณมิตร จัดสร้างเมื่อ พ.ศ. 2474-2476 เพื่อหารายได้สมทบทุนในการสร้างระฆังใบใหญ่ที่วัด

เป็นหนึ่งในเบญจภาคีพระปรกใบมะขามเมืองไทย อยู่ในอันดับที่ 3

*ติดต่อชำระเงินผู้ขายโดยตรง
*ทุกรายการรับประกันความพอใจ 7 วัน ดูรายละเอียด
แจ้งโอนเงิน [PRA711 Shop]