พระกลีบบัวอรหังหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลน

หลวงปู่ไข่ อินทสโร แห่งวัดเชิงเลน หรือวัดบพิตรภิมุข กทม. เกจิดังยุคเก่า ชื่อเสียงของท่านนั้นโด่งดังมาเนิ่นนานหลายทศวรรษแล้ว แม้หลวงปู่ไข่ ไม่ได้มียศถาบรรดาศักดิ์ เป็นเพียงพระหลวงตาประจำวัด แต่ด้วยจริยวัตรปฏิบัติ ทำให้กิตติคุณของท่าน เป็นที่เลื่องลือว่าเป็นพระที่ทรงวิทยาวรคุณ เป็นพระวิปัสสนาที่มีชื่อเสียง และมีคุณธรรมสูง เป็นที่ยอมรับในหมู่นักปฏิบัติธรรม เมื่อครั้งที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ นอกจากจะเป็นผู้เคร่งครัดในการปฏิบัติแล้ว ท่านยังถือสันโดษ สมถะ ถือธุดงควัตรเป็นนิสัยจนชราภาพมาก จึงเลิกธุดงค์แล้วพำนักประจำอยู่ที่วัดเชิงเลน ด้วยจริยาวัตรอัธยาศัยที่เรียบร้อย เคร่งครัดในทางสัมมาปฏิบัติ จนเป็นที่เคารพนับถือแก่บรรดาศิษย์ และผู้ที่รู้จักคุ้นเคยทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เป็นอันมาก แม้กระทั่งเหล่าเจ้าขุนมุลนายในสมัยนั้น ต่างก็ได้ฝากตัวเป็นศิษย์กับท่านมากมาย

*ติดต่อชำระเงินผู้ขายโดยตรง
*ทุกรายการรับประกันความพอใจ 7 วัน ดูรายละเอียด
แจ้งโอนเงิน [PRA711 Shop]