อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (อาคารบี) จัดโดย คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 57

When:
20/06/2021 ทั้งวัน
2021-06-20T00:00:00+07:00
2021-06-21T00:00:00+07:00
  • อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (อาคารบี)
  • จัดโดย คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 57