มิ.ย.
  20
  อาทิตย์
  อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (อาคารบี) จัดโดย คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 57
  มิ.ย. 20 ทั้งวัน
  • อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (อาคารบี)
  • จัดโดย คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 57